Nextdate – אתר הכרויות דיסקרטי לכל מטרה
אתר איכותי לחיפוש קשר רציני, סטוצים, ומציאת פרטנרים לבילויים.
  • תקנון / תנאי שימוש נאות

תקנון

החברה המפעילה את אתר נקסט דייט להלן: "האתר" מחויבים לשמור על פרטיותך בכפוף לאמור בתקנון זה.

זמני אספקת המוצר
המוצר (מנוי מורחב) המשמש להתקשרות בלתי מוגבלת עם חברי אתר אחרים, יפתח באופן מיידי לאחר ביצוע העסקה.

אבטחת מידע

בסיס הנתונים של החברה עומד תחת מערכות הגנה מתקדמות על מנת למנוע אובדן נתונים ושימוש לרעה במערכת.
בניגוד לחברות אחרות אתר נקסט דייט הינו מבין האתרים היחידים שאינו שומר בבסיס המידע שלו פרטים אודות
כרטיס האשראי שלך לאחר ההרשמה.

בעת רכישת מנוי פרטיך ופרטי כרטיס האשראי שלך מועברים ישירות אל חברת האשראי בצורה מוצפנת.
כמו כן, דף התשלום מאובטח בתקן PCI.


איסוף מידע ופרטים אישיים


במהלך ההרשמה לאתר הכרויות יילקחו מספר פרטים אישיים על מנת להשתמש בשירותי החברה.

חשיפת פרטים אישיים


החברה מתחייבת שלא למכור, או להעביר את פרטיך האישיים כגון: כתובת אימייל, תמונות
אישיות שלך נתונים לגבי גילך, פרטים לגבי הפרופיל שלך וכ"ו לכל לגוף שלישי כלשהו.
בעת הגדרת תמונה פרטית בפרופיל האישי שלך, הינך מבין ומצהיר בזאת כי ידוע לך שהתמונה עשויה
להחשף ולהופיעה כקוביה מוקטנת למשתמשים אחרים . במקרה זה התמונה המקורית שהעלית תהיה חסומה לגודלה המקורי.


דואר אלקטרוני
מעבר להודעות שתקבל אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך ממשתמשים ששלחו לך הודעה לחברה
הזכות המלאה לשלוח לך הודעות הקשורות לאתר בלבד כגון: מבצעים, הנחות, הטבות חדשות ועדכונים.
החברה לא תשלח אליך חומר פרסומי/שיווקי שאינו קשור לאתר.
כמו כן, חשוב לציין שכחלק משמירה על פרטיותך ניתנת לך האפשרות (ע"י עריכת ההגדרות האישיות שלך)
לבטל באופן מלא קבלת דואר אלקטרוני ממשתמשים באתר ומהחברה.

מסמך זה מהווה הסכם בינך לבין החברה המפעילה שירות הכרויות אותו היא מספקת באתר NextDate.co.il (נקסט דייט). 

לפני הרישום לשירות מחובתך לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש המופיעים בדף זה.
הרשמה לשירות מהווה את הסכמתך המלאה להיות כפוף לתנאים ולהוראות המופיעים בדף זה.


תנאי שימוש

 החברה מתחייבת לספק לך שירותי פנויים פניות (הכרויות) בעת הרשמתך לאתר.
 החברה רשאית לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת מבלי לידע אותך
קודם לכן או לאחר מכן. כל שינוי שיעשה בהסכם זה יהווה את הסכמתך המלאה לתנאים החדשים,
ולכן מומלץ שתעיין בדף זה לעיתים על מנת לבדוק אם התבצעו בו שינויים.
הרשמה לשירות מקנה לך שם משתמש וסיסמא שאיתם תינתן לך האפשרות להשתמש בשירות, הינך
מבין ומסכים לכך שפרטי הכניסה לצורך השימוש בשירות (שם משתמש וסיסמא) הינם לשימושך
האישי בלבד ואתה לא תחלוק פרטים אלו עם אדם אחד לצורך שימוש מלא או חלקי בשירות.


השימוש בשירות

השימוש בשירות נועד למטרת הכרויות ומפגשים בין גברים, נשים וזוגות - אנשים מבוגרים שמולאו
להם 18 שנים ואינך מורשה להשתמש בו טרם מלאו לך 18 שנים לפחות. האחריות על כל
קשר שייוצר בינך לבין כל משתמש אחר בשירות הינה שלך בלבד, החברה, עובדיה וכל
הקשורים בה בכל צורה שהיא אינם נושאים ולא ישאו באחריות על כל פגיע, נזק שיגרמו לך
ו/או למשתמש אחר שאיתו יצרת קשר על כל המשתמש מכך.

החברה מפעילה שירות חכם חבוי באתר המיועד לצורך התרעת שימוש בשירות שאינו חוקי
כגון: סוטים, רמאים, מתחזים וכ"ו. במידה והחברה תמצא לנכון שהנך משתמש
בשירות לצרכים אלו או חלקם החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך האישיים וכל שאר
הפרטים שיש בידיה הקושרים אותך לכל גורם ממשלתי/פרטי ו/או ציבורי העוסק בטיפול
של עניין זה מבלי לידע אותך בכל שלב שהוא.


השימוש בשירות - הונאה ומרמה

אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון התחזות, מרמה ו / או כל פעולה שבוצעה מצד המשתמש ונועדה להתל במערכת ע"מ להשיג את מבוקשו מבלי ששילם על קבלת השירות ו / או שביצע שימוש בלתי חוקי המיועד לפגיעה בזדון או לא בזדון בצד השני.

במקרים בהם שירות חכם חבוי יגלה פעילות בלתי חוקית מצידך, החברה תפעל על פי שיקול דעתה בנושא לגבי קבלת החלטה באים להמשיך עבורך את השירות או לחילופין לדרוש ממך קנס כספי בגין הפרת תנאי השימוש הנאות שלנו. במידה ותדרש לשלם קנס, המערכת תשלח לך הודעה ותעדכן אותך שכרטיסך ניסגר לצמיתות וכל פעילות שביצעת מיום הרשמתך, כולל כרטיסים פיקטיביים שפתחת ו / או כל ניסיון הונאה אחר תועד במערכות החברה וישמש את החברה כראיה כבילה נגדך בבית המשפט. על מנת להימנע מתביעה משפטית תדרש לשפות את החברה בסכום של 350 שקלים שיועברו לחשבון בנק החברה תוך 72 שעות לכל היותר. במידה ולא תעשה כן, החברה תפעל בכל דרך חוקית לגיטימית להביאך לדין בבית המשפט והודעה בדבר הפרת תנאי השימוש תשלח אליך לאחר שיש בידנו את כל הראיות הנדרשות לכך, כולל איתור פרטיך האישיים שלוקטו בכל דרך חוקית כגון איתור פרטים בפייסבוק או הפעלת חוקר פרטי מוסמך לענייני התחזות באינטרנט.

תביעה משפטית בנושאים אלו עשויה להסתכם בסכום של עד 100,000 שקלים, תלוי בכמות הראיות שיש לחברה כנגדך ובאופי הפעילות הבלתי חוקית שביצעת. ע"מ להגיע לגישור פנה לשירות הלקוחות באמצעות טופס יצירת הקשר, בחר בנושא בירורים כספיים ובקש לשלם את הקנס שנקבע לך.

התעלמות מקבלת דבר דואר אלקטרוני שתקבל מהחברה בנושא זה, מכל סיבה שהיא, תהווה ראיה נוספת כנגדך בבית המשפט והליך משפטי מצד החברה יחל לאחר 72 שעות מבלי לידע אותך פעם נוספת.

תשלום שירות וחיובים

בהתאם לחבילת המנוי בה תבחר, החברה תחייב אותך בדמי מנוי.
בעת סיום תקופת המנוי החברה תחדש באופן אוטומטי את המנוי שברשותך
(הוראת קבע) בעלות
זהה לחבילת המנוי שרכשת, למעט מנוי מוזל שנרכש לתקופה של חודש ימים ומתחדש בעלות של 149
ש"ח לחודש.

ביטול התחדשות המנוי ניתנת לך בכל שלב ע"י שליחת הודעה מפורשת בכתב באמצעות טופס יצירת הקשר
של האתר
לפחות 3 ימים לפני מועד החידוש.
הנך מבין ומצהיר בזאת כי על פי חוק הגנת הצרכן בנושאי שירותי תוכן,
דרישה לביטול הוראות הקבע לא תספק לך החזר כספי כלשהו גם במידה ולא השתמשת בשירות.
כמו כן, ביטול עסקה בעבור השימוש בשירות
יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן וחוקי מדינת ישראל הנוגעים אך ורק לעסקת מכר מרחוק. 
 
פיקוח התכנים

אתה מבין שהחברה המפעילה את אתר NextDate אינה יכולה לפקח
באופן מלא על התכנים המופיעים באתר ובשל כך לא תהיה אחראית לנכונות של התכנים


 מחיקת פרופיל אישי

מחיקת פרופיל אישי ניתנת להפסקה בכל שלב ומכל סיבה שהיא ללא התרעה או נימוק מראש הן על ידך והן על ידי החברה.
השירות מפעיל מנגנון מחיקה אוטומטי לאחר תקופה של 6 חודשים של אי שימוש בשירות וכניסה לאתר כלל.
לא תתבצע מחיקת פרופיל באופן ידני ע"י שירות הלקוחות של האתר אלה אם כן המשתמש פנה לשירות
הלקוחות וביקש בכתב למחוק את הכרטיס האישי שלו.

מחיקת כרטיס באופן ידני ע"י שירות הלקוחות לא תהיה כרוכה בתשלום במידה והמשתמש היה
בעל מנוי מורחב בשלב כלשהו.

מחיקת כרטיס באופן ידני ע"י שירות הלקוחות למשתמש שלא היה ברשותו מנוי מורחב בתקופה כלשהי
בעת השימוש באתר תהיה בעלות של 20 ש"ח.
כפי שהוזכר קודם לכן פרופיל שאינו בשימוש כלל נמחק באופן אוטומטי לאחר 6 חודשים.
כמו כן למשתמש פתוחה האפשרות באתר לבטל את מנגנון שליחת הודעות לתיבת הדוא"ל שלו.

אחריות

השימוש בשירות נעשה באחריותך בלבד והנטל על האחריות שתעשה בתוכן המופיע
באתר NextDate הינו באחריותך בלבד על כל המשתמע מכך.
החברה אינה אחראית על התכנים אשר פורסמו על ידי משתמשים באתר ההכרויות
NextDate.co.il / "נקסטדייט" ואינה נושאת באחריות לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם לך עקב כך.
במידה ויגרם לך נזק כתוצאה מהשימוש בשירות במישוריו ו/או בעקיפין לא תהיה זכאי לקבל
מהחברה תמורה כספית כלשהי.


החברה רשאית לבצע שינויים בתקנון זה מעת לעת מבלי לידע את המשתמש בשירותי החברה קודם לכן.

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית לכל דבר ועניין הנוגעים להסכם זה הינה בבית
המשפט המוסמך בראשל"צ והינך מסכים להתניה זו.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.